o nama proizvodnja proizvodi apoteke sertifikati kontakt
 • Dobrodošli!

  Galenika Crna Gora d.o.o. je farmaceutska kompanija osnovana 1996.godine i bavi se proizvodnjom i prometom ljekova, a danas ima 70 zaposlenih.

  Proizvodnja farmaceutskih preparata odvija se u savremeno opremljenim proizvodnim pogonima sertifikovanim visokim standardima kvaliteta, što omogućava uspješno plasiranje proizvoda u zemlji i inostranstvu.Naš brend preparat antidijaroik FLONIVIN BS, ima dugu tradiciju od preko 40 godina, bez zabilježenih neželjenih dejstava.

  Flonivin BS proizvodi se u pogonu posebno namjenjenom proizvodnji ovog preprata i proizveden od najkvalitetnijih sirovina, a aktivni princip čini specifičan soj bakterije Bacillus IP5832 pohranjen u istitutu Paster u Parizu. U našem drugom pogonu, Pogonu za prozvodnju cefalosporinskih antibiotika uslužno proizvodimo cefalosporinske antibiotike u obliku tvrdih kapsula i u obliku oralnih suspenzija-sirupa.

  Zajedno brinemo o vašem zdravlju!


 • Proizvodnja

  Proces proizvodnje se odvija na savremenoj opremi visokog kapaciteta u skladu sa najvišim standardima Dobre proizvođačke prakse - GMP. Dobijanje GMP certifikata 2009.godina potvrđeni su najvisi standardi u proizvodnji farmaceutskih proizvoda u Galenici Crna Gora.

  Posjedujemo dva proizvodna pogona, Pogon za proizvodnju preparata Flonivin BS ( linija za proizvodnju tvrdih kapsula), Pogon za proizvodnju Cefalosporinskih antibiotika ( linija za proizvodnju tvrdih kapsula i linija za proizvodnju oralnih suspenzija), kao i laboratoriju Kontrole kvaliteta.

  Osim sopstvene proizvodnje, Galenika Crna Gora se bavi uslužnom farmaceutskom proizvodnjom.

  Pogon Flonivin BS Donji Zagarač
  Donji Zagarač
  020/881-083; 881-082

  Pogon cefalosporina-Podgorica
  8. marta 55a
  020/662-347; 662-348

  Laboratorija kontrole kvaliteta-Podgorica
  Mitra Bakića 62
  020/620-847


 • Proizvodi

  FLONIVIN - BS® 35 mg, kapsula, tvrda
  Bacillus IP 5832

  ŠTA JE LIJEK FLONIVIN - BS® I ČEMU JE NAMENJEN

  FLONIVIN - BS® je mikrobiološki preparat koji kao aktivnu supstancu sadrži spore bakterije soja Bacillus IP 5832. Nakon oralne primjene FLONIVIN - BS® reguliše i balansira crijevnu floru i sprečava razvoj patoloških mikroorganizama, ublažavajući na taj način gastrointestinalne tegobe, kao što je dijareja.
  Zbog toga se FLONIVIN - BS® koristi u liječenju crijevnih poremećaja infektivnog porijekla kao i liječenju dijareja prouzrokovanih dugotrajnom antibiotskom terapijom.

  Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek FLONIVIN - BS®

  Lijek FLONIVIN - BS® ne smijete koristiti:

  FLONIVIN -BS® ne smete koristiti ukoliko imate alergiju na bilo koji sastojak lijeka. U slučaju pojave bilo kog simptoma alergijske reakcije odmah prestanite sa uzimanjem lijeka.

  Kada uzimate lijek FLONIVIN - BS®, posebno vodite računa:

  Obavezno zatražite savet ljekara prije nego što uzimete FLONIVIN-BSako :
  - imate temperaturu preko 38C
  - primjetite tragove krvi ili sluznice u stolici
  - proliv traje duže od dva dana
  - imate intezivni proliv praćen dehidratacijom i gubitkom tjelesne težine
  - je dijareja praćena jakim bolom u stomaku
  Cijele, neotvorene kapsule ne smijete davati djeci uzrasta do tri godine.

  Primjena drugih lijekova

  Aktivni sastojak lijeka FLONIVIN - BS® je Bacillus IP 5832, bakterijski soj koji može biti uništen djelovanjem nekih antibiotika. Zbog toga se ne preporučuje uzimanje lijeka FLONIVIN - BS® sa antibioticima.
  Nisu poznate interakcije lijeka FLONIVIN - BS® sa probiotskim mikroorganizmima.

  Uzimanje lijeka FLONIVIN - BS® sa hranom ili pićima

  Nisu poznate interakcije lijeka FLONIVIN - BS® sa hranom ili pićima.

  Primjena lijeka FLONIVIN - BS® u periodu trudnoće i dojenja

  Nema podataka koji se odnose na primjenu lijeka FLONIVIN - BS® u toku trudnoće i perioda dojenja. Konsultujte se sa Vašim ljekarom prije primjene ovog lijeka.

  Uticaj lijeka FLONIVIN - BS® na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Nisu rađene studije koje bi ispitale uticaj lijeka FLONIVIN - BS® na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama, ali se zbog prirode preparata ne očekuje postojanje bilo kakvog uticaja na ove sposobnosti.

  Važne informacije o nekim sastojcima lijeka FLONIVIN - BS®

  Nisu poznate neželjene reakcije na pomoćne supstance koje lijek sadrži.

  KAKO se upotrebljava lijek FLONIVIN - BS®

  Odrasli i djeca preko 3 godine: 4-6 kapsula dnevno. Lijek se uzima između obroka.
  Odojčad i djeca do 3 godine: 3-4 kapsule dnevno, uz adekvatnu nadoknadu tečnosti sredstvima za rehidrataciju. Kapsulu treba otvoriti, sadržaj pomešati sa malo vode ili tečnosti za rehidrataciju i dati detetu da popije. Lijek je neškodljiv i može se davati odojčetu već prvih dana posle rođenja. Lijek primjenjivati između obroka.
  Kod funkcionalnih poremećaja gastrointestinalnog trakta, dnevna doza je 2-3 kapsule, ujutro prije doručka. Terapija se sprovodi tokom dvije do tri nedelje.

  Ako ste uzeli više lijeka FLONIVIN - BS® nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli više lijeka nego što je trebalo konsultujte se sa Vašim ljekarom. Ne očekuje se pojava neželjenih reakcija.

  Ako ste zaboravili da uzmete lijek FLONIVIN - BS®

  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lijek FLONIVIN - BS®, uzmite sledecu dozu čim budete u mogućnosti.

  Ako naglo prestanete da uzimate lijek FLONIVIN - BS®

  Ukoliko se vaše tegobe normalizuju, možete prestati sa uzimanjem lijeka.
  Ukoliko nakon nekoliko dana terapije ne dođe do poboljšanja ili se Vaše tegobe pogoršaju, prestanite sa uzimanjem kapsula i javite se Vašem ljekaru.

  MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i drugi lekovi, i FLONIVIN - BS® može imati neželjena dejstva. U veoma retkim slučajevima može doći do nastanka reakcije preosjetljivosti. Ukoliko se javi ova reakcija, prestanite sa uzimanjem lijeka i javite se vašem ljekaru.


 • Apoteke

  Pobrežje (Bulevar Save Kovačevića 159)
  tel: 020/620 907

  KBC (Ljubljanska bb Kruševac-krugKBC)
  tel: 020/245-019

  Stari Aerodrom (Cvijetna 35)
  tel: 020/650-012

  Stara Varoš (Oktobarske revolucije 28)
  tel: 020/ 633-372

  Blok V (Vijenci kosovskih junaka 63)
  tel: 020/218-003

  Tuzi (Dom zdravlja Tuzi)
  tel: 020/875-843

  Virpazar (Dom zdravlja Virpazar)
  tel: 020/711-046

  Bar 1 (Jovana Tomaševića Poslovni Centar G-9 Topolica)
  tel: 030/314-209

  Stari Bar (Opšta bolnica "Blažo Orlandić Stari Bar)
  tel: 030/340-549

  Sutomore (Dom zdravlja Sutomore)
  tel: 030/374-720

  Risan (Dom zdravlja Risan)
  tel: 032/371-455

  Bijela (Dom zdravlja Bijela)
  tel: 031/671-098

  Nikšić (Nika Miljanića bb)
  tel: 040/222-100;222-101


 • Kontakt informacije

  Galenika Crna Gora d.o.o.
  Ul. 8. marta br. 55 A
  81000 Podgorica, Crna Gora
  Tel/Fax: (+382 20) 662 341/ 662 345
  E-mail: ljilja.prelevic@galenikacg.me
  PIB: 02255430
  PDV: 30/31-00210-8
  Br.žiro računa: 555-1936-64
  530-1143-76

  V.D. IZVRŠNOG DIREKTORA:
  Radivoje Bajović, dipl.ecc
  Tel/+382 20 662 341
  Mob/+382 69 353 564
  e-mail:radivoje.bajovic@galenikacg.me

  PROIZVODNI SEKTOR
  Direktor proizvodnog sektora:
  Sonja Bulajić, mr ph
  E-mail: sonja.bulajic@galenikacg.me
  Tel/+382 20 663 015
  Fax/+382 20 662 345

  SLUŽBA PRODAJE I NABAVKE
  Rukovodilac službe prodaje i nabavke:
  Gorica Gogić, mr ph
  Tel/+382 20 662 341
  Mob/+382 69 357 032
  e-mail:gorica.gogic@galenikacg.me

  SLUŽBA ZA KADROVSKO PRAVNE-POSLOVE
  Rukovodilac službe za kadrovsko-pravne poslove:
  Desanka Manojlović,dipl.pravnik
  Tel/+382 20 662 342
  Mob/+382 63 226 957
  e-mail:desanka.manojlovic@galenikacg.me

  SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I ZAŠTITU NA RADU
  Rukovodilac službe za opšte poslove i zaštitu na radu:
  Aleksandar Šćepanović,dipl.pravnik
  e-mail:aleksandar.scepanovic@galenikacg.me
  Tel/+382 20 662 342
  Mob/+382 69 415 044

  SLUŽBA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
  Rukovodilac službe za finansije i računovodstvo:
  Radivoje Bajović, dipl.ecc
  Tel/+382 20 662 342
  Mob/+382 69 353 564
  e-mail:radivoje.bajovic@galenikacg.me


Galenika Crna Gora D.O.O., 2011; Sva prava pridržana